5 februari – Informatieavond ‘Vaccinaties kan het ook anders?’ – VOL

Steeds meer ouders stellen vragen bij de noodzaak tot vaccineren, bij de vroege leeftijd waarop de vaccins worden gegeven en bij het grote aantal vaccins.
Is er een alternatief?

  • kun je later beginnen
  • kun je minder vaccins geven
  • hoe gevaarlijk zijn de ziektes waartegen we inenten
  • hoe vaak komen deze ziektes voor
  • is er een alternatief
  • wat zijn de bijwerkingen van een vaccin
  • zijn er meer ouders die twijfelen
  • waar vind ik steun en informatie

Deze en andere vragen komen aan de orde op maandag 5 februari 2018 in een avond van informatie en uitwisseling door Tineke Schaper, klassiek homeopaat, vaccinatie consulente, auteur.

Het is helaas niet meer mogelijk deze informatieavond bij te wonen vanwege het grote aantal deelnemers. In maart wordt er een nieuwe informatieavond georganiseerd in Boekelo, nadere informatie volgt.