Author Archives: Tineke

Vaccinaties, informatie- en uitwisselingsavond 25 april

Op 25 april vindt er een avond: ‘Vaccinaties, informatie en uitwisseling’ plaats.

Op deze avond geef ik achtergrond en informatie over het thema vaccinaties, de zin ervan en de mogelijke bijwerkingen op korte en lange termijn. Alsmede worden mogelijke alternatieven besproken en natuurlijk vragen beantwoord.

Tijd: 20:00 uur
Locatie: Zaal 12, Wilhelminastraat 37, Vlagtwedde (www.zaal12.nl)

– Graag van tevoren even aanmelden via info@tinekeschaper.nl –


Een soortgelijke avond zal plaatsvinden op woensdag 13 juni in Hengelo (OV)
Nadere info hierover volgt.

5 februari – Informatieavond ‘Vaccinaties kan het ook anders?’ – VOL

Steeds meer ouders stellen vragen bij de noodzaak tot vaccineren, bij de vroege leeftijd waarop de vaccins worden gegeven en bij het grote aantal vaccins.
Is er een alternatief?

  • kun je later beginnen
  • kun je minder vaccins geven
  • hoe gevaarlijk zijn de ziektes waartegen we inenten
  • hoe vaak komen deze ziektes voor
  • is er een alternatief
  • wat zijn de bijwerkingen van een vaccin
  • zijn er meer ouders die twijfelen
  • waar vind ik steun en informatie

Deze en andere vragen komen aan de orde op maandag 5 februari 2018 in een avond van informatie en uitwisseling door Tineke Schaper, klassiek homeopaat, vaccinatie consulente, auteur.

Het is helaas niet meer mogelijk deze informatieavond bij te wonen vanwege het grote aantal deelnemers. In maart wordt er een nieuwe informatieavond georganiseerd in Boekelo, nadere informatie volgt.

 

Miljoenen Nederlanders krijgen in het najaar een griepprik – artikel

© ANP XTRAOPINIE

Van de griepprik is niet bewezen wat het effect ervan is. Reden genoeg om ermee te stoppen, stelt huisarts Hans van der Linde.
Miljoenen Nederlanders krijgen dit najaar weer de griepprik. Het nut van deze vaccinatie wordt echter toenemend in twijfel getrokken. Het Ministerie van Financiën plaatste afschaffing van de griepprik recent op de ‘ombuigingslijst 2017’ van mogelijke besparingen. Zinvolle vaccinaties komen natuurlijk niet terecht op die lijst. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde sprak zich onlangs in een hoofdredactioneel commentaar afwijzend uit over griepvaccinaties. Royale beloning van huisartsen draagt volgens dat commentaar bij aan instandhouding van griepinentingen. Men verzekerde zich daarmee van medewerking van belangen beslissen mee over griepvaccinatie in de Gezondheidsraad.

Vaccinproducenten zullen financieel voordeel hebben bij onderzoek dat aantoont dat griepvaccinatie nuttig is.

Mensen vragen zich af waarop de controverse over griepvaccinatie onder medici berust. Het antwoord luidt: op conflicterende belangen. Wetenschappelijke bronnen die onafhankelijk zijn, zoals het Tijdschrift voor Geneeskunde en het gezaghebbende Geneesmiddelenbulletin, wijzen griepvaccinatie af. Artsen en wetenschappers met bindingen met vaccinproducenten bepleiten vaccinatie. Ook monomanie speelt een rol. Laat specialisten nooit beslissen over volksgezondheidszorg. Met name niet door virologen die infectieproblematiek uitsluitend benaderen vanuit de optiek van vaccineren.

Ondersterfte

Vaccinatievoorstanders beweren dat er jaarlijks 2000 griepdoden zijn. Ze baseren dat louter op landelijke oversterfte als er influenza heerst. Maar er zijn ook jaren met ondersterfte. Die jaren worden genegeerd en de oversterfte wordt zonder begin van bewijs toegeschreven aan griep. In werkelijkheid weten we niet bij benadering hoeveel mensen aan griep overlijden. Die bewering van mij bracht NRC.Next ertoe om een factcheck te doen. Resultaat: grotendeels waar. Slechts een fractie van 2000 mensen overlijdt aan influenza, maar we hebben geen idee hoeveel. Laat staan dat we weten of er ook overleden mensen gered zouden zijn door vaccinatie. En dat is waar het om gaat.

Ruim veertig jaar lang vindt griepvaccinatie nu plaats zonder proefondervindelijk bewijs. Influenzavaccinatie is een vorm van primaire preventie, oftewel medische behandeling, louter uit voorzorg. Bewezen effectiviteit is daarbij een onverbiddelijke eis. Vaccinatie zonder bewezen nut voldoet niet aan basale voorwaarden van primaire preventie en vormt een risico voor de volksgezondheid.

Het vereiste onderzoek naar het nut van griepvaccinatie is eenvoudig uitvoerbaar, duurt slechts negen maanden en kost maar een fractie van het bedrag dat we jaarlijks aan griepvaccinaties uitgeven.
Waarom is dat onderzoek nog nooit gedaan? Vaccinproducenten zullen financieel voordeel hebben bij onderzoek dat aantoont dat griepvaccinatie nuttig is. Een miljardenvoordeel, want overheden zullen veel meer mensen laten inenten. Toch hebben vaccinproducenten dat onderzoek nooit gedaan. Die constatering spreekt boekdelen. Producenten weten dat ze met onderzoek hun huidige miljardenomzet in de waagschaal stellen.

Concluderend moeten we griepvaccinaties afschaffen. Dat mede op grond van een rapport van de Gezondheidsraad uit 2013 dat glasheldere criteria geeft voor opname van vaccinaties in een publiek programma. De griepinentingen voldoen daar van geen kant aan. Met name niet aan de vereiste effectiviteit en doelmatigheid van vaccinaties. Op grond van dat rapport kan de griepprik afgeschaft worden.

10 juni – Ouders Natuurlijk Beurs

Op 10 juni 2017 vindt de beurs ouders natuurlijk plaats. Een beurs voor ouders die op eenOuders Natuurlijk Beurs andere dan de reguliere manier met hun kinderen omgaan en nog steeds ook het beste voor hun kind willen.

Ik sta samen met Noor Prent met een stand ‘Vaccinaties Doorgeprikt’ op de beurs en wij houden tweemaal een lezing over het onderwerp vaccineren. Het beleid in Europa betreffende de ‘mazelen uitbraak’ zal ook zeker aan de orde komen.

De beurs heeft een informele sfeer, er is van alles voor kinderen en hun ouders te doen en je wordt er blij van om daar rond te lopen.

Hieronder een korte beschrijving van onze lezingen:

 

Anders vaccineren, kan dat en mag dat?

Voor veel jonge ouders is het vaccineren van hun kind een bijna routineuze zaak, je krijgt de oproep in de bus,  je gaat naar het consultatiebureau en volgt de adviezen.

Alhoewel in Nederland de meeste ouders dit zo doen gaan er ook steeds meer ouders twijfelen aan het goede van het vroege tijdstip van de vaccinaties en de grote hoeveelheid vaccins die al vanaf 2 maanden worden gegeven. Meer ouders realiseren zich dat vaccineren vrijwillig is en  een eigen keuze mag zijn.

In onze lezing willen we je graag wegwijs maken over de mogelijke  voor- en nadelen van vaccineren en weke andere mogelijkheden er zijn behalve het volgen van het Rijksvaccinatie programma.

Welke keuzes zijn er, kun je later beginnen, kun je minder vaccins geven, zijn er alternatieven, hoe ga ik met de omgeving om, wat doe ik als mijn niet gevaccineerde kind  de mazelen , bof etc. oploopt.

En natuurlijk, als er andere vragen leven over dit onderwerp gaan we proberen die te beantwoorden

Noor Prent / Tineke Schaper

Mede auteurs van het boek : ‘Vaccinaties doorgeprikt’

(Meer informatie met betrekking tot de Ouders Natuurlijk Beurs vind je op de website)

Informatie- en uitwisselingsavonden

In de wintermaanden vinden er in mijn praktijk regelmatig informatie- en uitwisselingsavonden met betrekking tot vaccineren plaats.

Aankondigingen hiervan vindt u op mijn website.

Daarnaast geef ik op een locatie naar keuze informatie over vaccinaties.
Dat wil zeggen als er een groep ouders ergens in het land geïnteresseerd is in meer en andere informatie over vaccineren dan bestaat er de mogelijkheid dat ik naar hun huiskamer, school, kinderdagverblijf o.i.d. kom en dat er een soortgelijke avond als in de praktijk plaatsvindt.

U kunt een dergelijke avond aanvragen via mijn mail adres: info@tinekeschaper.nl.

Dit geldt ook voor de EHBO cursussen op klassiek homeopathische grondslag die regelmatig in mijn praktijk plaatsvinden. Ook die kunnen elders in het land gegeven worden, zowel op 3 avonden als geconcentreerd op een dag.

Opgave hiervoor ook via info@tinekeschaper.nl

Eerste lesdag URDT Kagadi

Eerste lesdagEerste lesdag URDT Kagadi. Gevorderde staf leden en community health workers.

First day of teaching at URDT Kagadi
Advanced staff members and community health workers who work in the surrounding villages.

Aangekomen in Uganda – Arrived in Uganda

Lilien en ik zijn hoe aangekomen in Uganda. Een heerlijk B&B in Entebbe waar we Gladys Nakayemba hebben ontmoet,  lid van de Uganda Homeopathic Society. Gladys heeft haar opleiding in Kenia gedaan. Vlak voor onze terugkeer naar Nederland hebben wel weer   een ontmoeting met haar en andere leden van de society.  Vandaag (zondag)op weg naar Kagadi, 6 uur rijden naar het westen waar weer morgen met lesgeven beginnen.

Lilian and me arrived safely in Uganda. We stayer for two nights in a nice B&B in Entebbe where we met Gladys Nakayemba, member of the Uganda Homeopathic Society. We will meet again on our day of departure in Kampala. Other members of the society will be present as well. Today (Sunday) heading for Kagadi, 6 hours drive to the west of Uganda where we will start teaching  on Monday.

Our B&B in Entebbe

Our B&B in Entebbe

Straatbeeld Entebbe

Straatbeeld Entebbe

Markt in Entebbe

Markt in Entebbe

We gaan weer lesgeven in Uganda

Van 7 t/ 26 oktober gaan wij, Lilian Peters en Tineke Schaper van Homeopaten zonder grenzen weer lesgeven in Uganda in URDT, de Uganda Rural Development and Training Institute. URDT ligt in Kagadi, een dorp in het westen van Uganda waar weinig tot geen geneeskundige voorzieningen aanwezig zijn.

Een groep van 30 stafleden en studenten van de Agricultural Rural University is vanaf 2011 regelmatig door ons getraind in de grondbeginselen en acute behandeling van klachten volgens de klassieke homeopathie. Een module Moeder – Kind, behandeling in zwangerschap, rond de geboorte en de 1ste maanden na de bevalling is daar de laatste keer aan toegevoegd. Binnen deze groep zijn we bezig met training of trainers zodat de mensen ter plekke langzamerhand ons werk kunnen overnemen. Er zijn in de laatste jaren veel mensen met goed resultaat behandeld met homeopathie, zowel in de school als in de dorpen rondom Kagadi waar ‘Public Health Workers’, die de trainingen hebben gevolgd, werkzaam zijn. Zij geven de lokale bevolking informatie over hoe ze hun eigen afweersysteem kunnen versterken en ondersteunen op klassiek homeopathische manier bij acute klachten als breuken, kneuzingen, beten, steken, brandwonden, koorts, diarree etc. In oktober zullen enkele studenten onder onze supervisie ook zelf patiënten gaan behandelen.

We zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen en hebben er weer heel veel zin in. Naast hard en intensief werken is het altijd een periode waarin ook wij veel leren en ervaringen opdoen.

Hieronder wat foto’s van de vorige trainingsperiodes.

De klas

De klas

wegaanweerlesgeveninuganda2

Consult dat een van de gevorderde studenten afneemt onder onze supervisie.

wegaanweerlesgeveninuganda1

Studenten nemen hun kinderen, die zich goed alleen kunnen vermaken, vaak mee naar de klas.

Wordt vervolgd!

« Older Entries