Nieuwe datum cursus EHBO op klassiek homeopatische grondslag: 12 oktober

Beste mensen,

Het is lastig om een datum te vinden waarop zoveel mogelijk mensen aan deze cursus kunnen deelnemen. (Bekijk hieronder wat de inhoud van de cursus)
Na overleg met verschillende mensen en ons als homeopathen zijn we tot de conclusie gekomen dat we de datum nog een keer veranderen en wel naar 12 oktober 2018 van 10 – 16 uur.

Voor soep en broodjes in de luch wordt gezorgd.

Locatie :
Boekelosestraat 257
7548 AS Boekelo
Als er teveel deelnemers zijn wijken we uit naar een locatie in Oele, nabij Hengelo.

Onze excuses voor deze verwarring.

Aanmelding via
info@tinekeschaper.nl
Thea.Geurink@kpnmail.nl

_________

In het gewone dagelijkse bestaan gebeuren er regelmatig kleine ongelukjes, zoals een val, een brandwond, tand door de lip, een bijensteek op een gevaarlijke of minder gevaarlijke plaats etc.

Ook kunnen er allerlei kwaaltjes optreden, zoals acute diarree, voedselvergiftiging of oorpijn. In zulke situaties is het belangrijk om snel, met de noodzakelijke kennis, te kunnen handelen, zo dat het gebruik van antibiotica en pijnstillers zo veel mogelijk voorkomen kan worden.

De klassieke homeopathie is een geneeswijze die in bovengenoemde situaties vaak een prima oplossing te bieden heeft. De hulp van de klassieke homeopathie in chronische, langdurige situaties is vaak bij de mensen wel bekend, maar de hulp in acute situaties is veelal onderbelicht.

Juist in deze situaties heeft de homeopathie veel te bieden en kan veel leed voorkomen worden door op het juiste moment met het juiste homeopathische geneesmiddel in te grijpen. Denk bijvoorbeeld aan brandwonden waarbij iedere seconde telt of na een val buiten bewustzijn raken. Een homeopathisch middel kan de gevolgen drastisch verminderen, mits met kennis en inzicht toegepast. Vaak maken we mee dat een kind bijvoorbeeld met heftige oorpijn ’s nachts wakker wordt en enkele dosis Pulsatilla, Chamomilla of Belladonna brengt onmiddellijke verlichting.

In 1 dag krijg je de eerste aanwijzingen in het EHBO handelen op homeopathische basis.

Behandeld worden:

  • Breuken, kneuzingen, verstuikingen, verrekkingen
  • Beten, steek- en snijwonden, hoe te handelen, in eerste instantie, bij ernstige bloedingen
  • Brandwonden, welk homeopathisch middel kan direct gegeven worden om blaarvorming te voorkomen.
  • Hoe om te gaan met acute oorpijn/diarree.
  • Vergiftigingen, zonnesteek.
  • Wat geef ik bij shock en na ernstig trauma ( ook natuurlijk 112 bellen)
  • Hoe kan ik handelen bij tandpijn, voor en nabehandeling van tandbehandeling, operaties, bevallingen
  • Hoe ga ik om met een borstontsteking tijdens de lactatieperiode.

Zo zijn er nog vele situaties te bedenken waarop homeopathie uitkomst kan bieden en de ernst van de gevolgen kan verminderen en het herstel op natuurlijke wijze kan bevorderen.

Nieuwsbericht: Wordt het HPV-vaccin verplicht in Frankrijk?

Franse parlementsleden hebben eind juni een wetsvoorstel ingediend waarin ze pleiten voor het toevoegen van het HPV-vaccin aan het schema van de reeds 11 VERPLICHTE vaccins. Er wordt o.a. gesteld dat in landen waar al flink gevaccineerd is, het aantal gevallen van baarmoederhalskanker drastisch is teruggelopen. En ze baseren zich op zeven studies die allemaal uitwijzen dat de veiligheid van het vaccin gegarandeerd is: “d’extrêmement sûre.”

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1118/(index)/propositions-loi

Nieuwsbericht: Weer krijgen zorgaanbieders meer sponsorgeld betaald door farmaceuten

De farmaceutische industrie heeft vorig jaar opnieuw meer sponsorgeld betaald aan zorgaanbieders. Artsen, zorginstellingen en patiëntenverenigingen ontvingen 59,1 miljoen euro, 6 procent meer dan het jaar ervoor. Fabrikanten van medische hulpmiddelen betaalden nog eens 12,4 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het Transparantieregister Zorg die dinsdag zijn gepubliceerd.

Het totale sponsorbedrag van de medische industrie komt daarmee op 71,5 miljoen euro, een stijging van 26 procent vergeleken met het jaar ervoor. Die toename is voor een groot deel een registratie-effect: het register vermeldt voor het eerst ook de financiële banden met alle fabrikanten van hulpmiddelen, zoals pacemakers en prothesen. Van de 71,5 miljoen euro ging 85 procent naar zorginstellingen. Het geld was vooral bestemd voor projecten en bijeenkomsten.

Het aantal artsen dat vergoedingen ontving van de industrie steeg licht: 3.871 zorgverleners kregen betaald, ruim tweehonderd meer dan het jaar ervoor. Het gaat bijna uitsluitend om specialisten. Zij ontvingen bij elkaar 8,7 miljoen euro, ruim drie ton meer dan een jaar eerder. Het betrof vooral honoraria voor het geven van presentaties of deelname aan een adviesraad en vergoedingen voor onder meer reis- en inschrijfkosten voor congressen.

Die stijging komt op het conto van de fabrikanten van hulpmiddelen; de laatste tijd is een aantal farmaceutische bedrijven juist gestopt met het betalen van artsen voor spreekbeurten en congresbezoek, uit vrees de schijn tegen te krijgen. Maar volgens de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) zijn patiënten erbij gebaat dat artsen, ziekenhuizen en bedrijven samenwerken, om kennis uit te wisselen over nieuwe medische hulpmiddelen en innovatieve producten te ontwikkelen.

Vergoedingen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek zijn niet opgenomen in het register. Europese regels verplichten bedrijven wel om de uitgaven aan onderzoek per land vast te leggen. Frederik Schutte, secretaris van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en verantwoordelijk voor het register, zette al die bedragen op een rij en komt, voor 35 bedrijven, op een bedrag van meer dan 100 miljoen euro.

‘Ik zou het veel zuiverder vinden als artsen, zorginstellingen en patiëntenorganisaties geen financiële banden hebben met de industrie’, reageert PvdA-Kamerlid Liliane Ploumen. ‘De farma-industrie is zo groot, die houdt de andere partijen in zijn macht. Maar de ene partij kan niet altijd zonder de ander en met een reden. De industrie biedt geld voor onderzoek, voor steun aan patiëntenorganisaties.’

Het transparantieregister werd zes jaar geleden opgezet om betalingen van de industrie openbaar te maken. Het idee is dat die transparantie mogelijke beïnvloeding tegengaat: van alle artsen is immers na te gaan hoeveel geld zij ontvangen. De registratie van die betalingen is echter niet wettelijk verplicht en daardoor is onduidelijk of het overzicht compleet is. Ploumen heeft daarom een motie in voorbereiding om een wettelijke verplichting af te dwingen. ‘We weten nu niet wat er niet in staat. Er zijn sluiproutes mogelijk. De farmaceutische industrie werkt internationaal, dus veel betalingen zullen uit het buitenland komen. Pas als we een volledig overzicht hebben, kunnen we daar conclusies aan verbinden en ons afvragen wat die financiële banden te betekenen hebben.’

In België is zo’n wettelijke verplichting onlangs ingevoerd. Het Belgische jaaroverzicht, dat vorige maand is gepubliceerd, komt uit op een bedrag van 203 miljoen euro, inclusief uitgaven aan wetenschappelijk onderzoek, flink meer dan in Nederland. Volgens Schutte van de CGR geven ook hier steeds meer buitenlandse farmaceutische bedrijven hun betalingen aan artsen en ziekenhuizen door. ‘Maar ik kan inderdaad niet garanderen dat ons overzicht compleet is.’ Uit een vergelijkend onderzoek tussen registers in verschillende Europese landen, onlangs gepubliceerd in het International Journal of Health Policy and Management, blijkt dat Nederland het niet slecht doet.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/weer-krijgen-zorgaanbieders-meer-sponsorgeld-betaald-door-farmaceuten~ba8c95cd/

Nieuwsbericht: Blokhuis kondigt grootschalige extra vaccinatie aan: Ruim half miljoen kinderen krijgen oproep

Volgend jaar worden zo’n 650.000 kinderen extra opgeroepen om zich te laten inenten tegen de zeer ernstige infectieziekte meningokokken. Het gaat om kinderen die zijn geboren na 1 januari 2001 en voor mei 2004. Dat laat staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) weten in een brief aan de Tweede Kamer. Reden voor deze maatregel is dat in de afgelopen jaren een stijging te zien is van het aantal mensen dat de infectie meningokokken type W oploopt. Met deze extra vaccinatieronde moet die groei worden ingedamd. Het extra programma komt naast de al geplande meningokokkenvaccinatie van kinderen die geboren zijn na 30 april 2004. Vanaf oktober 2018 krijgen namelijk alle jongeren die 14 jaar worden de vaccinatie aangeboden.

Ernst van de ziekte
De ziekte wordt veroorzaakt door de meningokokbacterie die van mens op mens overdraagbaar is. Een besmetting kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging, waardoor de geïnfecteerde persoon in shock kan raken met de dood tot gevolg. Sinds 2002 worden kinderen van 14 maanden oud tegen type C van de ziekte ingeënt. Vanaf mei dit jaar zijn type A,W en Y daaraan toegevoegd.

Stijging van infecties stoppen
In de afgelopen jaren is een stijging te zien in het aantal infecties met type W. In 2017 werd dit type van de ziekte nog gemiddeld zes keer per maand geconstateerd, dat is in 2018 gestegen naar gemiddeld tien keer per maand. Het RIVM verwacht dat als er niets extra’s aan wordt gedaan, de stijging doorzet.

‘Zoveel mogelijk bescherming bieden’

“De kans om geïnfecteerd te raken met meningokokken type W is ondanks de groei heel erg klein, maar om erger te voorkomen moeten we ingrijpen”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS. “Het is een vreselijke en destructieve ziekte. Daarom moeten we er alles aan doen om mensen zoveel mogelijk bescherming te bieden.”

Het streven is om de vaccinatie eind 2019 aan alle dan 14- tot en met 18-jarigen aangeboden te hebben.

Rotavirusvaccinatie
Daarnaast wordt een vaccinatie tegen het rotavirus toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Alleen jonge kinderen die lichamelijk extra kwetsbaar zijn krijgen deze vaccinatie via druppels in de mond aangeboden zodra ze zes weken oud zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die te vroeg zijn geboren, een laag gewicht hebben bij geboorte of een aangeboren afwijking hebben. Zij hebben het meeste belang bij een vaccinatie tegen het virus dat een ontsteking aan maag of darmen kan veroorzaken, wat bij hen tot ingrijpende gezondheidsproblemen kan leiden.

Het is de bedoeling dat de eerste kinderen komend jaar worden ingeënt. Staatssecretaris Blokhuis zal na twee jaar kijken of het zinvol is om de vaccinatie aan alle kinderen aan te bieden.

Maternale kinkhoestvaccinatie
Staatssecretaris Blokhuis heeft ook de knoop doorgehakt over de uitvoering van de vaccinatie bij zwangeren tegen kinkhoest. Hij heeft besloten dat de jeugdgezondheidszorg deze taak het beste kan uitvoeren.

“De professionals bij de jeugdgezondheidszorg hebben de kennis over het Rijksvaccinatieprogramma al in huis en zijn gewend aan het geven van informatie over vaccinaties en het beantwoorden van vragen over dit onderwerp. Voor zwangere vrouwen die een eerste kindje verwachten is de jeugdgezondheidszorg over het algemeen nieuw, maar voor zwangeren die een volgend kindje verwachten is de jeugdgezondheidszorg bekend, juist ook als locatie voor vaccinaties”, zegt Blokhuis.

De jeugdgezondheidszorg zal de vaccinatie toedienen aan de zwangere vrouw, zodat de zuigeling vanaf geboorte beschermd is tegen kinkhoest. De betrokken partijen streven ernaar om komend jaar te beginnen met het aanbieden van deze vaccinatie aan alle zwangere vrouwen.

Volkskrant | 17-07-2018 | 07:00

Nieuw Meningokokken ACWY dossier op website

Met ingang van 1 mei 2018 is een meningokokken ACWY-vaccinatie ingevoerd. Als eerste wordt de meningokokken C-vaccinatie voor kinderen van 14 maanden, vervangen door een Men ACWY-vaccinatie. Aanleiding voor deze vaccinwissel is het toegenomen aantal ziektegevallen door een besmetting met meningokokken W met in 2018 drie leeftijdspieken: onder hele jonge kinderen, onder adolescenten en onder ouderen. In 2018 werden er tot en met mei 59 patiënten gemeld. Het betreft dus relatief geringe aantallen.

In het najaar van 2018 worden ook 14-jarigen opgeroepen om dit nieuwe combinatievaccin te halen. In 2018 betreft dat kinderen geboren tussen 01-05-2004 en 31-12-2004, in 2019 volgen de kinderen geboren in 2005. Voor de meeste van deze kinderen is deze Men ACWY-vaccinatie een booster wat betreft de meningokokken C-component waar ze als baby van ongeveer 14 maanden een vaccin voor hebben gehad.
Er is aangekondigd dat de Jeugd Gezondheidszorg herinneringsbrieven zal gaan sturen aan de kinderen die de vaccinatie niet zijn komen halen.

Hoewel meningokokkenziekte zeer ernstig kan zijn kan de vaccinatie tegen de meningokok A, C, W en Y ook behoorlijke bijwerkingen geven met verschijnselen van oplopende ernst. Elke vaccinatie, ook de Meningokokken ACWY vaccinatie kan een verschuiving naar andere ziekteverwekkers geven en/of stijging van een ander type meningitis in de hand werken.
Het uitgangspunt van de beschermingsduur van het meningokokken ACWY-vaccin is 5 jaar.

Lees meer in het nieuwe meningokokken ACWY dossier op de website: https://www.nvkp.nl/ziekten-en-vaccins/overzicht/meningokokken-acwy/

Miljoenen Nederlanders krijgen in het najaar een griepprik – artikel

© ANP XTRAOPINIE

Van de griepprik is niet bewezen wat het effect ervan is. Reden genoeg om ermee te stoppen, stelt huisarts Hans van der Linde.
Miljoenen Nederlanders krijgen dit najaar weer de griepprik. Het nut van deze vaccinatie wordt echter toenemend in twijfel getrokken. Het Ministerie van Financiën plaatste afschaffing van de griepprik recent op de ‘ombuigingslijst 2017’ van mogelijke besparingen. Zinvolle vaccinaties komen natuurlijk niet terecht op die lijst. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde sprak zich onlangs in een hoofdredactioneel commentaar afwijzend uit over griepvaccinaties. Royale beloning van huisartsen draagt volgens dat commentaar bij aan instandhouding van griepinentingen. Men verzekerde zich daarmee van medewerking van belangen beslissen mee over griepvaccinatie in de Gezondheidsraad.

Vaccinproducenten zullen financieel voordeel hebben bij onderzoek dat aantoont dat griepvaccinatie nuttig is.

Mensen vragen zich af waarop de controverse over griepvaccinatie onder medici berust. Het antwoord luidt: op conflicterende belangen. Wetenschappelijke bronnen die onafhankelijk zijn, zoals het Tijdschrift voor Geneeskunde en het gezaghebbende Geneesmiddelenbulletin, wijzen griepvaccinatie af. Artsen en wetenschappers met bindingen met vaccinproducenten bepleiten vaccinatie. Ook monomanie speelt een rol. Laat specialisten nooit beslissen over volksgezondheidszorg. Met name niet door virologen die infectieproblematiek uitsluitend benaderen vanuit de optiek van vaccineren.

Ondersterfte

Vaccinatievoorstanders beweren dat er jaarlijks 2000 griepdoden zijn. Ze baseren dat louter op landelijke oversterfte als er influenza heerst. Maar er zijn ook jaren met ondersterfte. Die jaren worden genegeerd en de oversterfte wordt zonder begin van bewijs toegeschreven aan griep. In werkelijkheid weten we niet bij benadering hoeveel mensen aan griep overlijden. Die bewering van mij bracht NRC.Next ertoe om een factcheck te doen. Resultaat: grotendeels waar. Slechts een fractie van 2000 mensen overlijdt aan influenza, maar we hebben geen idee hoeveel. Laat staan dat we weten of er ook overleden mensen gered zouden zijn door vaccinatie. En dat is waar het om gaat.

Ruim veertig jaar lang vindt griepvaccinatie nu plaats zonder proefondervindelijk bewijs. Influenzavaccinatie is een vorm van primaire preventie, oftewel medische behandeling, louter uit voorzorg. Bewezen effectiviteit is daarbij een onverbiddelijke eis. Vaccinatie zonder bewezen nut voldoet niet aan basale voorwaarden van primaire preventie en vormt een risico voor de volksgezondheid.

Het vereiste onderzoek naar het nut van griepvaccinatie is eenvoudig uitvoerbaar, duurt slechts negen maanden en kost maar een fractie van het bedrag dat we jaarlijks aan griepvaccinaties uitgeven.
Waarom is dat onderzoek nog nooit gedaan? Vaccinproducenten zullen financieel voordeel hebben bij onderzoek dat aantoont dat griepvaccinatie nuttig is. Een miljardenvoordeel, want overheden zullen veel meer mensen laten inenten. Toch hebben vaccinproducenten dat onderzoek nooit gedaan. Die constatering spreekt boekdelen. Producenten weten dat ze met onderzoek hun huidige miljardenomzet in de waagschaal stellen.

Concluderend moeten we griepvaccinaties afschaffen. Dat mede op grond van een rapport van de Gezondheidsraad uit 2013 dat glasheldere criteria geeft voor opname van vaccinaties in een publiek programma. De griepinentingen voldoen daar van geen kant aan. Met name niet aan de vereiste effectiviteit en doelmatigheid van vaccinaties. Op grond van dat rapport kan de griepprik afgeschaft worden.

Informatie- en uitwisselingsavonden

In de wintermaanden vinden er in mijn praktijk regelmatig informatie- en uitwisselingsavonden met betrekking tot vaccineren plaats.

Aankondigingen hiervan vindt u op mijn website.

Daarnaast geef ik op een locatie naar keuze informatie over vaccinaties.
Dat wil zeggen als er een groep ouders ergens in het land geïnteresseerd is in meer en andere informatie over vaccineren dan bestaat er de mogelijkheid dat ik naar hun huiskamer, school, kinderdagverblijf o.i.d. kom en dat er een soortgelijke avond als in de praktijk plaatsvindt.

U kunt een dergelijke avond aanvragen via mijn mail adres: info@tinekeschaper.nl.

Dit geldt ook voor de EHBO cursussen op klassiek homeopathische grondslag die regelmatig in mijn praktijk plaatsvinden. Ook die kunnen elders in het land gegeven worden, zowel op 3 avonden als geconcentreerd op een dag.

Opgave hiervoor ook via info@tinekeschaper.nl

Eerste lesdag URDT Kagadi

Eerste lesdagEerste lesdag URDT Kagadi. Gevorderde staf leden en community health workers.

First day of teaching at URDT Kagadi
Advanced staff members and community health workers who work in the surrounding villages.

« Older Entries