Nieuwe datum cursus EHBO op klassiek homeopatische grondslag: 12 oktober

Beste mensen,

Het is lastig om een datum te vinden waarop zoveel mogelijk mensen aan deze cursus kunnen deelnemen. (Bekijk hieronder wat de inhoud van de cursus)
Na overleg met verschillende mensen en ons als homeopathen zijn we tot de conclusie gekomen dat we de datum nog een keer veranderen en wel naar 12 oktober 2018 van 10 – 16 uur.

Voor soep en broodjes in de luch wordt gezorgd.

Locatie :
Boekelosestraat 257
7548 AS Boekelo
Als er teveel deelnemers zijn wijken we uit naar een locatie in Oele, nabij Hengelo.

Onze excuses voor deze verwarring.

Aanmelding via
info@tinekeschaper.nl
Thea.Geurink@kpnmail.nl

_________

In het gewone dagelijkse bestaan gebeuren er regelmatig kleine ongelukjes, zoals een val, een brandwond, tand door de lip, een bijensteek op een gevaarlijke of minder gevaarlijke plaats etc.

Ook kunnen er allerlei kwaaltjes optreden, zoals acute diarree, voedselvergiftiging of oorpijn. In zulke situaties is het belangrijk om snel, met de noodzakelijke kennis, te kunnen handelen, zo dat het gebruik van antibiotica en pijnstillers zo veel mogelijk voorkomen kan worden.

De klassieke homeopathie is een geneeswijze die in bovengenoemde situaties vaak een prima oplossing te bieden heeft. De hulp van de klassieke homeopathie in chronische, langdurige situaties is vaak bij de mensen wel bekend, maar de hulp in acute situaties is veelal onderbelicht.

Juist in deze situaties heeft de homeopathie veel te bieden en kan veel leed voorkomen worden door op het juiste moment met het juiste homeopathische geneesmiddel in te grijpen. Denk bijvoorbeeld aan brandwonden waarbij iedere seconde telt of na een val buiten bewustzijn raken. Een homeopathisch middel kan de gevolgen drastisch verminderen, mits met kennis en inzicht toegepast. Vaak maken we mee dat een kind bijvoorbeeld met heftige oorpijn ’s nachts wakker wordt en enkele dosis Pulsatilla, Chamomilla of Belladonna brengt onmiddellijke verlichting.

In 1 dag krijg je de eerste aanwijzingen in het EHBO handelen op homeopathische basis.

Behandeld worden:

  • Breuken, kneuzingen, verstuikingen, verrekkingen
  • Beten, steek- en snijwonden, hoe te handelen, in eerste instantie, bij ernstige bloedingen
  • Brandwonden, welk homeopathisch middel kan direct gegeven worden om blaarvorming te voorkomen.
  • Hoe om te gaan met acute oorpijn/diarree.
  • Vergiftigingen, zonnesteek.
  • Wat geef ik bij shock en na ernstig trauma ( ook natuurlijk 112 bellen)
  • Hoe kan ik handelen bij tandpijn, voor en nabehandeling van tandbehandeling, operaties, bevallingen
  • Hoe ga ik om met een borstontsteking tijdens de lactatieperiode.

Zo zijn er nog vele situaties te bedenken waarop homeopathie uitkomst kan bieden en de ernst van de gevolgen kan verminderen en het herstel op natuurlijke wijze kan bevorderen.