AVG Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Praktijk Klassieke Homeopathie
Tineke Schaper
Boekelosestraat 257
7548 AS Enschede
053-4293943

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( wet AVG) in werking getreden.
Ik wil U laten weten hoe ik omga met uw NAW gegevens

NAW gegevens
Ik registreer naam, adres, telefoonnummer en mailadres, almede de naam van de zorgverzekeraar en uw klantnummer.
De NAW gegevens zijn noodzakelijk voor het toesturen van de factuur voor een consult.
U heeft mij deze gegevens persoonlijk of telefonisch in een consult gegeven
De gegevens worden 15 jaar bewaard en zijn alleen voor mij toegankelijk. Ze worden, met niemand gedeeld, tenzij noodzakelijk en uitsluitend met uw toestemming. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
Anamnese
Voor de homeopathische behandeling leg ik na een initiële en vervolganamnese uw klachten vast in een dossier. Ook wordt het verloop van de behandeling vastgelegd.
Dit dossier wordt afgesloten bewaard en niet gedeeld met derden, tenzij noodzakelijk en uitsluitend met uw toestemming.
Het dossier wordt 15 jaar bewaard en is te allen tijde voor U ter inzage.

Tineke Schaper, klassiek homeopaat
Mei 2018