Vaccinaties Doorgeprikt

Informeer je en kies dan het beste voor jouw kind.Vaccinaties Doorgeprikt

Met het boek Vaccinaties doorgeprikt willen de auteurs afrekenen met het idee dat een kind alleen maar veilig kan opgroeien als het voor 100% meedoet aan de vaccinaties, zoals die worden aangeboden in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanuit de overheid wordt de illusie in stand gehouden dat het hier om een verplichting gaat. Toch is deelname aan dit collectief aangeboden programma een individuele beslissing en de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Om hierover een weloverwogen beslissing te kunnen nemen dienen ouders wel goed te worden voor-gelicht, hetgeen de overheid nalaat. De auteurs hebben een jarenlange kennis opgebouwd over alles wat met vaccinaties te maken heeft en bieden met dit boek achtergrondinformatie en inzichten voor iedere ouder die zich over dit onderwerp wil informeren teneinde een verantwoorde en gezonde keuze te kunnen maken.

  • Geschreven door: Cisca Buis / Noor Prent / Tineke Schaper
  • ISBN10: 9020212176
  • ISBN13: 9789020212174
  • Prijs: € 19,99 (E-book € 9,99)
  • Website: http://www.vaccinatiesdoorgeprikt.nl

Koop het boek hier (ook verkrijgbaar in E-book versie)

Recensie ‘Vaccinaties doorgeprikt’, geschreven door dhr. Hans Moolenburgh

Het boek Vaccinaties doorgeprikt is onder de vele boeken die door tegenstanders van de wildgroei van vaccinaties zijn geschreven echt een topprestatie. Niet alleen geeft het in onderkoelde taal een schat aan informatie over de wereldwijde massavaccinaties met hun huiveringwekkende aantasting van de immuniteit van een hele generatie kinderen, maar ook komen wereldbeschouwelijke aspecten – zoals de manier waarop je tegen de natuur kunt aankijken – en psychologische inzichten, zoals de ten dele bewust opgezweepte angst, aan de orde. Opvallend is daarbij de mildheid van de auteurs ten aanzien van de in verwarring gebrachte ouders, die met veel begrip worden benaderd en aan wie nooit een advies wordt opgedrongen, maar aan wie slechts verzocht wordt zich zelf een overwogen oordeel te vormen.

Ik heb persoonlijk gedurende tientallen jaren vele honderden kinderen met deels lastige chronische en deels zeer ernstige nawerkingen van de vaccinaties met succes mogen behandelen en kan volledig bevestigen dat wat de auteurs hier vertellen waar is. Ik ben persoonlijk tot de conclusie gekomen dat de massa-inentingen een hele generatie kinderen ernstig in hun weerstand ondermijnen en berusten op een tragische medische misvatting.

De schrik slaat je om het hart als je leest dat de entingen, waarvan de kinderen nu al 28 porties krijgen, door de planmakers nog zullen worden vermeerderd. Ik vind dit boek een noodzaak voor alle ouders die van hun kinderen houden.