Klassieke Homeopathie voor kinderen

Klassieke homeopathie voor kinderen

De homeopathie is een geneeswijze die de laatste jaren steeds meer terrein wint maar ook voor veel mensen nog onbekend is. Wat kan homeopathie nu betekenen voor de gezondheid van mensen? Voor de gezondheid van kinderen?

De homeopathie gaat er vanuit dat de mens beschikt over een zelfgenezend herstelvermogen, het vermogen dat ervoor zorgt dat een snee in onze vinger geneest zonder dat we  er iets aan hoeven doen. Soms schiet dit zelfgenezend vermogen tekort en komen we niet over een klacht heen. We zijn dan geneigd naar middelen als antibiotica of hormoonzalf te grijpen die weliswaar even de klacht wegnemen maar in veel gevallen komt het ongemak in dezelfde of andere vorm weer terug zonder dat we echt genezen zijn. We blijven dan kwakkelen en de ene klacht volgt de andere op.Vaak zie je dat ook bij kinderen, ze gedijen niet, de ene verkoudheid volgt op de andere, op  grond van steeds terugkerende oorpijnen worden buisjes geplaatst, de keelamandelen worden verwijderd en toch blijven ze maar hoesten en snotteren. De natuurlijke weerstand van kinderen laat het soms afweten. Ze zijn niet in staat om vanuit zichzelf over een ziekte heen te komen. Hieraan kunnen verschillende factoren ten grondslag liggen zoals  ernstige ziekten in het voorgeslacht, een traumatische bevalling, veel medicijngebruik, de constitutie, de aanleg van het kind met zijn of haar specifieke gevoeligheid. Niet ieder mensenwezen komt met dezelfde bagage op de wereld en niet iedereen is opgewassen tegen de omstandigheden zoals die zich aan hem voordoen. Zo ook voor kinderen. Soms lijken kinderen in de knel te zitten en weten we niet altijd hoe we hen hierin kunnen helpen.  Hierbij kan de klassieke homeopathie ondersteuning geven en het zelfgenezend vermogen herstellen door middel van een juist gekozen middel.
Homeopathie kan ook een oplossing bieden voor kinderen die moeilijk in slaap komen, veel wakker worden ’s nachts, extreem rusteloos of juist te in-actief zijn. Overal waar het natuurlijk evenwicht verstoord is en de vitaliteit het om wat voor reden dan ook laat afweten kan een homeopathisch middel de balans weer herstellen door het zelfregulerend vermogen te activeren. Je zou het kunnen vergelijken met de bodem zo gezond maken dat er geen onkruid meer op wil groeien in plaats van het onkruid afknippen in de hoop dat het niet meer terugkomt ( dit laatste doe je als je de symptomen onderdrukt door antibiotica of hydrocortisonenzalf).

Homeopathie stimuleert de levenskracht om weer orde op zaken te zetten, op wat voor niveau dan ook.
Homeopathie werkt individueel, dat wil zeggen dat het ene kind met oorpijn een heel ander middel kan krijgen dan het andere kind met oorpijn. Het ene kind heeft geheel andere concentratiestoornissen dan het andere, uit zich op een eigen, unieke manier. Dit hangt af van de manier waarop het kind ermee omgaat en de wijze waarop het kind in het leven staat, of hij sociaal of juist heel erg op zichzelf is, is hij boos tijdens bijvoorbeeld de oorpijn of juist heel zielig, heeft hij veel dorst of juist helemaal niet. Sommige kinderen hebben alleen maar een blik van de ouders nodig om hen weer rustig te krijgen in een boze bui, anderen hebben een grote ‘time-out’ nodig
De homeopaat zal u naar al deze dingen vragen en dit betekent dat  u niet na 5 minuten weer buiten de spreekkamer staat. De homeopaat neemt de tijd om  een duidelijk beeld te krijgen van de mens tegenover hem voordat hij tot een advies komt. In gevallen van acute oorpijn of andere acute situaties zal hij echter snel  tot een middel  komen.
Homeopathie draagt bij tot en grotere weerstand en een sterk zelfherstellend vermogen waarbij vooral kinderen die met alles nog in de groei zijn veel baat hebben. Kinderen zijn relatief ook nog minder ‘vervuild’ door allerlei factoren in hun leven en pakken, mits goed begeleid, het evenwicht snel weer op. Bij volwassenen duurt het herstel vaak wat langer, afhankelijk van de duur van de klacht en onderdrukking die heeft plaatsgevonden.

Door middel van de klassieke homeopathie kan een mens weer op zijn eigen spoor terechtkomen, weer de weg gaan die hij moet gaan of in ieder geval daar helderheid in krijgen. Hierbij is naast het juist gekozen homeopatisch middel ook het gesprek, de interactie tussen homeopaat en klient belangrijk. Bij kinderen vindt dat meestal door middel van spel plaats, een spel dat in mijn praktijk afwezig is, zoals een puzzle, kwartet, memeory, domino, het poppenhuis of een spel dat een kind zelf van huis meeneemt. Hierdoor wordt het vaak minder spannend voor kinderen en voelen ze zich snel op hun gemak. Door middel van observatie kan ik dan inzicht krijgen in het juiste middel dat bij dit specifieke kind past. Er moet een ontmoeting plaatsvinden waarbij het kind de ruimte voelt om zijn symptoombeeld te vertellen, te laten zien en bij de homeopaat de verstoring duidelijk wordt opdat de juiste remedie kan worden gevonden. Vanzelfsprekend is ook de waarneming en het verhaal van de ouder/verzorgende hierin van belang

De meeste zorgverzekeraars zijn inmiddels tot vergoeding van de klassieke homeopathie overgegaan waarbij in ieder geval een percentage van de kosten worden vergoed.