Koorts

Koorts wordt gedefinieerd als een reactie van het lichaam op het binnendringen van velerlei soorten ziektekiemen, gepaard gaande met een verhoging van de lichaamstemperatuur tot boven 38 graden Celsius (Elzevier, medische winkeler prins).
Bilz Nieuwe natuurgeneeswijze omschrijft koorts als een algemene opwinding in het levensproces, verbonden met een abnormale versnelling van bepaalde werkingen van het organisme.

In gezonde toestand houdt het lichaam een temperatuur van ongeveer 37 graden Celsius  in stand door zijn warmteregulerend vermogen.Dit kan enigszins variëren bij de ene of de andere mens. De warmte wordt gereguleerd door zweten waardoor we ons van overtollige warmte ontdoen en door klappertanden of rillen waardoor  we onze temperatuur proberen te  verhogen.

Koorts is een crisis in dit warmteregulerend vermogen die  door de meest uiteenlopende oorzaken kan ontstaan. Een verjaardagsfeest, een doorkomende tand of  plotselinge afkoeling kunnen oorzaken zijn die tot koorts kunnen leiden. Echter het ontwikkelen van koorts is net zo individueel als het ontwikkelen van iedere andere ziekte.
Ook de manier waarop ieder met koorts omgaat is verschillend. De ene mens kan koorts hebben en gewoon doorwerken of spelen, de ander is bij een lichte verhoging al dusdanig verzwakt dat hij niet meer functioneert.

Koorts kan in aanvallen komen, dagen aanhouden of de ene dag er zijn en de volgende dag weer weg zijn.
Als men spreekt van koorts is er altijd een verandering van de lichaamstemperatuur, meestal een verhoging, al dan niet  met transpiratie. Er komt warmte bij te pas, een verandering in ons warmte organisme en warmte heeft te maken met beweging, met activiteit.
Ons organisme reageert op een actie, binnendringen van ziektekiemen en komt daartegen in het geweer, ontwikkelt daartegen activiteit, betrekt de stellingen van afweer. Het afweersysteem komt in actie om
“de indringers” te lijf te gaan.
Koorts is dus een reactie van de levensenergie om de verstoorde balans in ons organisme te herstellen. Bij een verhoogde lichaamstemperatuur, boven de 38.5 graden kunnen virussen en bacteriën zich minder goed vermenigvuldigen, komen er meer witte bloedlichaampjes en vormt het lichaam een afweermiddel tegen virussen, het zgn. interferon.
Het oplopen van de temperatuur gaat door tot het punt dat de reactie net iets groter is dan de actie en dan vindt er genezing plaats. Koorts is dus een genezende actie van ons organisme. Hieruit zal duidelijk worden dat het dus niet zinvol is om koorts te onderdrukken. Je onderdrukt dan de natuurlijke werking van het afweersysteem  en  je ontneemt het organisme
de speelruimte om op eigen kracht tegen de verstoring in het geweer te komen. Het organisme mist dan ook de oefening en de veerkracht om later zwaardere taken dan het overwinnen van een koortsige infectie aan te gaan. Door middel van koorts   ‘oefent’ de levensenergie om de afweer sterk te maken.
Afhankelijk van de vitaliteit van de mens kun je de levenskracht wel ondersteunen door middel van het toepassen van andere therapieën zoals antroposofische geneeskunde, natuurgeneeskunde of homeopathie, echter pas dan als je ziet dat de levenskracht te kort schiet  en het  organisme op eigen kracht niet tot herstel kan komen.
Als de mens voldoende vitaal is dan zal een paar dagen koorts geen schade aanrichten, integendeel, hij zal er sterker en gezonder uitkomen. Met name bij kinderen die hun afweersysteem nog helemaal aan het opbouwen zijn is dit het geval, ook een afweersysteem heeft oefening nodig.

Wat kun je dan wel doen als een kind of een volwassene koorts heeft?
Als de ledematen en met name de kuiten koel aanvoelen en wijst de koortsthermometer 38.5 C aan dan is het vrijwel zeker dat de temperatuur verder zal oplopen. De kuiten en voeten worden pas heet als de temperatuurstijging voorbij is en het lichaam zelf warmte zou willen afstaan. U dekt het kind dan  toe en geeft het warme dranken zoals kruidenthee.
Voelen de ledematen wel heet aan en wijst de thermometer 39c dan is het raadzaam een kuitwikkel aan te brengen om het lichaam te ondersteunen om de overtollige warmte via de huid af te staan. U drenkt hiervoor een katoenen doek in lauwwarm water met citroensap wikkelt deze om de kuit heen. Als het kind het prettig vindt kunt U afsponzen met lauw water.
Belangrijk is om te blijven drinken, niet ijskoud, maar bijvoorbeeld bouillon of vruchtensap. Een rustige omgeving  is het beste voor iemand met koorts,  het organisme is al volop in actie dus zo weinig mogelijk prikkels van buitenaf . T.V. kijkende zieke kinderen zijn voor de ouders  misschien wel makkelijk maar is niet raadzaam in deze situatie want opwinding verhoogt de temperatuur en het organisme moet van binnenuit al hard genoeg werken. Af en toe een klein stukje voorlezen is beter op zijn plaats.
Dwing het kind niet om te eten, dat wat er afgaat wint hij er snel genoeg weer bij als hij weer beter is. Bij baby’s is het raadzaam op te passen bij voedselweigering en vooral bij het weigeren van drinken.
Koortsige ziekten bieden een nieuwe kans om verder te gaan en neigen vrijwel altijd tot herstel. Vandaar dat u op een bepaalde manier blij kunt zijn als een kind koorts ontwikkelt. Het zegt iets over zijn vermogen tot reageren Mocht de koorts te lang aanhouden, langer dan 3 dagen en zonder neiging tot herstel, dan is het raadzaam om te overleggen met de persoon die uw kind behandelt.  Dit geldt natuurlijk ook voor snel stijgende koorts waarbij een apathisch beeld ontstaat en het kind niet meer drinkt en plast. Ook bij het gevaar van koortsstuipen is het raadzaam contact op te nemen.
Ongecompliceerde koortsstuipen vormen echter geen groot risico. Van de 100 kinderen zijn er 5 die eenmaal gedurende hun hele kindertijd koortsstuipen hebben . Op het moment dat de stuip geconstateerd wordt is de temperatuur al weer gezakt. Een koortswerend middel heeft dan ook geen zin. Wel is het zaak te voorkomen dat de koorts in een te korte tijd te snel stijgt.

Samenvattend is koorts een gezonde reactie van het organisme waarbij het gehele lichaam als het ware doorgloeid wordt en zo op een doelmatige manier de verstorende invloeden die van buiten naar binnen zijn gekomen te lijf gaat. Na deze actie is de weerstand van het organisme geoefend en beter bestand tegen een volgende  “aanval’’.