Cursus Inleiding Klassieke Homeopathie in acute situatie

De homeopatische geneeskunst heeft een andere kijk op ziekte en gezondheid dan de reguliere geneeskunde. In de klassieke homeopathie wordt het immuunsysteem versterkt om met invloeden van buitenaf om te gaan en zich daartegen te weren.

In het dagelijkse bestaan gebeuren er regelmatig kleine ongelukjes, zoals een val, een brandwond waarbij elke seconde telt, tand door de lip, een bijensteek op een gevaarlijke of minder gevaarlijke plaats etc.
Ook kunnen er allerlei andere acute klachten optreden, zoals acute diarree, voedselvergiftiging of oorpijn. In zulke situaties is het belangrijk om snel, met de noodzakelijke kennis, te kunnen handelen, zodat het gebruik van antibiotica en pijnstillers, middelen die het immuunsysteem verzwakken, zo veel mogelijk voorkomen kan worden.

De klassieke homeopathie is een geneeswijze die in bovengenoemde situaties een prima oplossing te bieden heeft.
De hulp van de klassieke homeopathie in chronische, langdurige situaties is vaak bij de mensen wel bekend, maar de hulp in acute situaties is veelal onderbelicht.
Juist in deze situaties heeft de homeopathie veel te bieden en kan veel leed voorkomen worden door op het juiste moment met het juiste homeopathische geneesmiddel in te grijpen. Een homeopathisch middel kan de gevolgen van een ongeval drastisch verminderen, mits met kennis en inzicht toegepast. Vaak maken we mee dat een kind bijvoorbeeld met heftige oorpijn ’s nachts wakker wordt en enkele dosis Pulsatilla,Chamomilla of Belladonna brengt onmiddellijke verlichting.

In een reeks van 3 avonden willen we U wegwijs maken in het EHBO handelen op homeopathische basis.

Behandeld worden:
– Achtergrond van en inleiding in de homeopatische geneeskunst
– Breuken, kneuzingen, verstuikingen
– Beten, steek- en snijwonden, hoe te handelen
– Brandwonden, hoe voorkom je blaarvorming.
– Hoe om te gaan met acute oorpijn/diarree.
– Vergiftigingen, zonnesteek.
– Wat geef ik bij shock en na ernstig trauma ( ook natuurlijk 112 bellen)
– Hoe kan ik handelen bij tandpijn, tandbehandeling,operaties,bevallingen
– Hoe ga ik om met een borstontsteking tijdens de lactatieperiode.

Zo zijn er nog vele situaties te bedenken waarop homeopathie uitkomst kan bieden en de ernst van de gevolgen kan verminderen en het herstel op natuurlijke wijze kan bevorderen.

De eerstvolgende reeks van 3 cursusavonden wordt hier bekend gemaakt.

Deze cursus kan ook elders in het land gegeven worden, zowel op 3 avonden als geconcentreerd op een dag. Opgave en informatie hiervoor via info@tinekeschaper.nl