Cursus Acute Toepassing van Homeopathie

In het gewone dagelijkse bestaan gebeuren er regelmatig kleine ongelukjes, zoals een val, een brandwond, een tand door de lip, een bijensteek op een gevaarlijke of minder gevaarlijke plaats etc.

Ook kunnen er allerlei acute klachten optreden, zoals oorpijn, diarree, hoge koorts of voedselvergiftiging. In zulke situaties is het belangrijk om snel, met de noodzakelijke kennis, te kunnen handelen, zodat het gebruik van onderdrukkende middelen zoals antibiotica en pijnstillers zo veel mogelijk voorkomen kan worden.

De klassieke homeopathie is een geneeswijze die in bovengenoemde situaties vaak een prima oplossing te bieden heeft.

De hulp van de klassieke homeopathie in chronische, langdurige situaties is wel bekend, een de hulp in acute situaties is veelal onderbelicht.

Juist in deze situaties heeft de homeopathie veel te bieden en kan veel leed voorkomen worden door op het juiste moment het passende homeopathische geneesmiddel toe te dienen. Denk bijvoorbeeld aan brandwonden waarbij iedere seconde telt of  buiten bewustzijn raken na een val. Een homeopathisch middel kan de gevolgen drastisch verminderen, mits met kennis en inzicht toegepast. Vaak maken we mee dat een kind bijvoorbeeld met heftige oorpijn ’s nachts wakker wordt en een enkele dosis Pulsatilla, Chamomilla of Belladonna onmiddellijke verlichting brengt.

In 1 dag, van 10.00 tot 16.00 uur krijg je de eerste aanwijzingen in het acuut handelen op homeopathische basis.

Behandeld worden:
– Filosofie van de homeopathie
– Breuken, kneuzingen, verstuikingen
– Beten, steek- en snijwonden, hoe te handelen, in eerste instantie, bij ernstige bloedingen
– Brandwonden, welk homeopathisch middel kan direct gegeven worden om blaarvorming te voorkomen.
– Hoe om te gaan met acute oorpijn/diarree, vergiftigingen, zonnesteek.
– Wat geef ik bij shock en na ernstig trauma (ook natuurlijk 112 bellen)
– Hoe kan ik handelen bij tandpijn, voor en nabehandeling van tandbehandeling, operaties, bevallingen
– Hoe ga ik om met een borstontsteking tijdens de lactatieperiode.

Zo zijn er nog vele situaties te bedenken waarop homeopathie uitkomst kan bieden, de ernst van de gevolgen kan verminderen en het herstel op natuurlijke wijze kan bevorderen.

De cursus wordt gegeven door Tineke Schaper en Thea Geurink, Klassiek Homeopaten sinds 1990.

Bij voldoende (8) aanmeldingen  is de datum vastgelegd op  2 April 2022.

Plaats: Praktijk Klassieke Homeopathie, Boekelosestraat 257, 7548 AS Enschede

Info en aanmelding: Info@tinekeschaper.nl of thea.geurink@kpnmail.nl

Deze cursus kan ook elders in het land gegeven worden. Opgave en informatie hiervoor via info@tinekeschaper.nl