Klassieke Homeopathie

De homeopathie is een geneeswijze die de laatste jaren steeds meer terrein wint maar ook voor veel mensen nog onbekend is. Wat kan homeopathie nu betekenen voor de gezondheid van mensen? Voor de gezondheid van kinderen? Lees verder

Goudsbloem

Nieuws

Vaccinaties, kan het ook anders?

Vaccinatie Doorgeprikt

Informeer je en kies dan het beste voor jouw kind.
Met het boek Vaccinaties doorgeprikt willen de auteurs afrekenen met het idee dat een kind alleen maar veilig kan opgroeien als het voor 100% meedoet aan de vaccinaties, zoals die worden aangeboden in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanuit de overheid wordt de illusie in stand gehouden dat het hier om een verplichting gaat. Toch is deelname aan dit collectief aangeboden programma een individuele beslissing en de verantwoordelijkheid van de ouders zelf.

Lees verder