Category Archives: Uncategorized

Informed Consent, ouders, het is aan u!

Per 1 januari 2019 is een gewijzigde aanpak rondom Informed Consent ingegaan. Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma staan een aantal artikelen over hoe Professionals om dienen te gaan met Informed Consent. Elke ouder dient namelijk expliciet toestemming te geven aan JGZ om de vaccinatiekeuzes door te laten geven aan het RIVM. Geef je die toestemming niet, dan zal het RIVM niet kunnen weten wat de vaccinatiestatus van je kind en …van de gehele populatie is. Er staat:

(…)”De door de JGZ gegeven vaccinatie wordt geregistreerd in het JGZ-dossier. Daarnaast worden de gegevens met betrekking tot de vaccinatie (naam, adres, geslacht, geboortedatum, BSN-nummer, batchnummer van het vaccin), mits daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, doorgegeven aan het RIVM. Het RIVM heeft deze gegevens nodig voor de kwaliteitsbewaking (via monitoring, registratie en surveillance) van het totale programma.

In de voorlichting moet het belang van landelijke registratie op naam bij het RIVM benadrukt worden.

Voor ouders en kinderen is de centrale registratie handig om later vaccinatiegegevens van hun gevolgde programma op te kunnen vragen. Daarnaast controleert het RIVM de juistheid van de gegeven vaccinaties (intervallen, vaccinsoort, expiratiedatum). Bij eventuele problemen met een bepaalde vaccin-batch kunnen de kinderen die met het betreffende vaccin zijn gevaccineerd snel getraceerd worden. Naast het individuele belang is er ook een collectief belang van centrale registratie. Infectieziekten zijn veranderlijk en de effecten van vaccinatie gaan verder dan het betrokken individu. Daarom is nauwkeurige bewaking van vaccinatiegraad, effectiviteit en bijwerkingen een essentieel onderdeel van het RVP. Deze bewaking is alleen goed mogelijk met registratie op naam.” (…)

(…)”Het RIVM stuurt van wege haar wettelijke taak oproepen naar de kinderen van Nederland die in aanmerking komen voor het RVP. Het RIVM bewaakt per individu het RVP. Als een vaccinatiemoment zonder geregistreerde vaccinatie is gepasseerd, dan stuurt het RIVM een rappel. Als ouders ervoor kiezen om de vaccinaties niet centraal te laten registreren dan weet het RIVM niet of een kind gevaccineerd is. Het kan dan zo zijn dat een ouder een rappel ontvangt, terwijl het kind wel gevaccineerd is. Alle ouders ontvangen van het RIVM- uitnodigingen, ongeacht of de vaccinaties centraal geregistreerd worden.” (…)

Meer info op: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/rvp-richtlijn-informed-consent-procedure-0?fbclid=IwAR2RGAxcCwMrf68cRrzddpGTHqcRiwzDehJk-9hWrxdqolkm4YTWYQBpg84
en https://rijksvaccinatieprogramma.nl/sites/default/files/2018-12/Bijlage%20Achtergronden%20RVP%20richtlijn%20Informed%20consent%20procedure.pdf
Dit wordt ws nog steeds niet gebruikt door JGZ, zo lijkt het.

Het gaat niet om vaccinatiegraad, maar om prikgraad!

Zelfs al zouden ze dit allemaal goed registreren, dan nog zegt het niets over de vaccinatiegraad, alleen iets over de ‘prikgraad’:

 1. Er is een groep mensen die überhaupt geen antistoffen aanmaken (ongeveer 5%?), ook al worden zij meerdere keren gevaccineerd. Hoe nemen zij deze mensen mee in hun berekening van de vaccinatiegraad? Hoeveel mensen zijn er die wel antistoffen aanmaken, maar die onder de grens van ‘bescherming’ blijven hangen?
 2. Er zijn vele factoren die meespelen;
  – al aanwezige antistoffen. Men stelt dat maternale antistoffen de opbouw van vaccin geïnduceerde stoffen in de weg zitten (ik denk zelf dat dit eerder andersom is, de vaccin geïnduceerde antistoffen verstoren de maternale antistoffen en daarmee het immuunsysteem zodat het moeilijker of onmogelijk wordt om later vaccin-geinduceerde antistoffen aan te maken).
  – daarnaast zijn er nog externe invloeden op de afbraak van vaccin-geinduceerde antistoffen, zoals het wel of niet in aanraking komen met de pathogenen waarvoor gevaccineerd is en de confrontatie met andere ziektes.
  – de ‘kwaliteit’ van het eigen immuunsysteem heeft invloed op de afbraak van vaccin-geinduceerde antistoffen.
  – er zijn ‘vermoedens’ hoe lang ieder vaccin antistoffen oplevert. Bij sommige vaccins weten ze het nog niet, andere vaccins blijken langer of korter antistoffen op te leveren dan verwacht of eerder gemeten
  – etc.

Kortom; afbraak van vaccin-geinduceerde antistoffen is zeer persoonsgebonden, de één zal langer antistoffen vasthouden dan de ander. Dit betekent dat de vaccinatiegraad (lees gemiddelde antistoffen in de bevolking, ook kinderen) aan schommelingen onderhevig is. Omdat men niet (standaard) titert kan niemand zeggen of de gemiddelde bevolking wel of niet voldoende beschermende antistoffen heeft. Ergo; men registreert de ‘prikgraad’ en niet de vaccinatiegraad!

Ter overdenking

“If the State can tag, track down and force citizens against their will to be injected with biologicals of known and unknown toxicity today, there will be no limit on which individual freedoms the State can take away in the name of the greater good tomorrow.”

 

Barbara Loe Fisher

 

President and co-founder of the National vaccine and Information centre ( NVIC)

 

 

Tros Radar: Medicijnen genezen niet

Gevonden op http://worldunity.me/tros-radar-medicijnen-genezen-niet/

Tros radar over de farmaceutische industrie met hun artsen en ziekenhuizen. Als je ziek bent verwacht je dat ze je beter maken maar aan gezonde mensen verdienen deze instanties geen geld. Wil je echt geld verdienen dan houdt je zieke mensen zo lang mogelijk ziek en afhankelijk van jou medicijnen. Zo goed als alle chronische ziekten zijn te genezen maar volgens deze industrie ongeneesbaar. In deze film leer je waarom!

Vooraankondiging vertaling ‘Sarah will nicht geimpft werden’

Op verzoek van Andres Bachmair, Duits natuurgeneeskundige homeopaat, heb ik het boekje ‘Sarah will nicht geimpft werden ‘ vertaald naar het Nederlands. Het is een boekje voor kinderen en hun ouders en geeft inzicht in hoe moeilijk en ingewikkeld het soms kan zijn als je besluit je kind niet te laten vaccineren. De illustraties vormen een leuke aanvulling van het verhaal.

Verschijning van de Nederlandse versie half februari 2016 en verder nieuws hierover volgt.

Hieronder meer informatie over het boekje in het Engels:

Sarah doesn't want to be vaccinated

Sarah is really excited about the upcoming Girl Scout trip but there is a problem: she has no vaccination record and doesn’t want to be vaccinated. Can she still go or will she have to stay home?

This book is dedicated to all children and parents who are concerned about vaccinations and refuse to give in to the constant vaccination propaganda. Parents who refuse to vaccinate their children make this decision after careful consideration, because they are convinced that vaccinations do more harm than good. The decision not to vaccinate is often not an easy one, because one so often faces criticism and seems to be swimming upstream. Dear parents, I hope this book will help you and your children to understand better the controversial issue of vaccination.

Vaccinatieboekje inhoud1 Vaccinatieboekje inhoud2

 

 

Afscheid

16 december

Vandaag heb ik afscheid genomen van een dierbare patiente, 94 jr, inoperabele tumor.

Ze koos ervoor om niet meer regulier te behandelen.
Homeopathie kon helpen en kwaliteit van leven verhogen, tot het laatst aan toe.

Waardevolle 2 jaren van contact, gesprekken over leven en dood, zingeving, afscheid nemen, loslaten en vast willen houden.
Ik ben er rijker door geworden op alle gebied, zij ook.

De kracht van homeopathie ligt ook in het ontmoeten, de uitwisseling, het gesprek als impuls tot beweging, welke kant dan ook op.

De kerk was vol, gemeenschap.
Kinderen en kleinkinderen als kleine cirkel er omheen, in het midden en uitstralend naar buiten.

Wat is homeopathie toch een prachtig vak.

Interessante artikelen over voorgeschreven pillen

ESSAY De Deense hoogleraar geneeskunde Peter Gøtzsche bepleit een dubbele revolutie in medicijnenland. Patiënten dienen (bijna) altijd af te zien van pillen. En producenten horen niet meer hun eigen middelen te testen. Laat dat maar over aan onafhankelijke onderzoekers.

Het Pillenbedrog is al van wat langer geleden, maar niet minder interessant.
Met miljardenverslindende marketing propageert de farmaceutische industrie pillen waar ze vooral zelf beter van wordt. Ze schuwt daarbij de misleiding niet, waarschuwt huisarts Hans van der Linde.

« Older Entries