Nieuw Meningokokken ACWY dossier op website

Met ingang van 1 mei 2018 is een meningokokken ACWY-vaccinatie ingevoerd. Als eerste wordt de meningokokken C-vaccinatie voor kinderen van 14 maanden, vervangen door een Men ACWY-vaccinatie. Aanleiding voor deze vaccinwissel is het toegenomen aantal ziektegevallen door een besmetting met meningokokken W met in 2018 drie leeftijdspieken: onder hele jonge kinderen, onder adolescenten en onder ouderen. In 2018 werden er tot en met mei 59 patiënten gemeld. Het betreft dus relatief geringe aantallen.

In het najaar van 2018 worden ook 14-jarigen opgeroepen om dit nieuwe combinatievaccin te halen. In 2018 betreft dat kinderen geboren tussen 01-05-2004 en 31-12-2004, in 2019 volgen de kinderen geboren in 2005. Voor de meeste van deze kinderen is deze Men ACWY-vaccinatie een booster wat betreft de meningokokken C-component waar ze als baby van ongeveer 14 maanden een vaccin voor hebben gehad.
Er is aangekondigd dat de Jeugd Gezondheidszorg herinneringsbrieven zal gaan sturen aan de kinderen die de vaccinatie niet zijn komen halen.

Hoewel meningokokkenziekte zeer ernstig kan zijn kan de vaccinatie tegen de meningokok A, C, W en Y ook behoorlijke bijwerkingen geven met verschijnselen van oplopende ernst. Elke vaccinatie, ook de Meningokokken ACWY vaccinatie kan een verschuiving naar andere ziekteverwekkers geven en/of stijging van een ander type meningitis in de hand werken.
Het uitgangspunt van de beschermingsduur van het meningokokken ACWY-vaccin is 5 jaar.

Lees meer in het nieuwe meningokokken ACWY dossier op de website: https://www.nvkp.nl/ziekten-en-vaccins/overzicht/meningokokken-acwy/