Author Archives: Tineke

Nieuwsbericht: Blokhuis kondigt grootschalige extra vaccinatie aan: Ruim half miljoen kinderen krijgen oproep

Volgend jaar worden zo’n 650.000 kinderen extra opgeroepen om zich te laten inenten tegen de zeer ernstige infectieziekte meningokokken. Het gaat om kinderen die zijn geboren na 1 januari 2001 en voor mei 2004. Dat laat staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) weten in een brief aan de Tweede Kamer. Reden voor deze maatregel is dat in de afgelopen jaren een stijging te zien is van het aantal mensen dat de infectie meningokokken type W oploopt. Met deze extra vaccinatieronde moet die groei worden ingedamd. Het extra programma komt naast de al geplande meningokokkenvaccinatie van kinderen die geboren zijn na 30 april 2004. Vanaf oktober 2018 krijgen namelijk alle jongeren die 14 jaar worden de vaccinatie aangeboden.

Ernst van de ziekte
De ziekte wordt veroorzaakt door de meningokokbacterie die van mens op mens overdraagbaar is. Een besmetting kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging, waardoor de geïnfecteerde persoon in shock kan raken met de dood tot gevolg. Sinds 2002 worden kinderen van 14 maanden oud tegen type C van de ziekte ingeënt. Vanaf mei dit jaar zijn type A,W en Y daaraan toegevoegd.

Stijging van infecties stoppen
In de afgelopen jaren is een stijging te zien in het aantal infecties met type W. In 2017 werd dit type van de ziekte nog gemiddeld zes keer per maand geconstateerd, dat is in 2018 gestegen naar gemiddeld tien keer per maand. Het RIVM verwacht dat als er niets extra’s aan wordt gedaan, de stijging doorzet.

‘Zoveel mogelijk bescherming bieden’

“De kans om geïnfecteerd te raken met meningokokken type W is ondanks de groei heel erg klein, maar om erger te voorkomen moeten we ingrijpen”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS. “Het is een vreselijke en destructieve ziekte. Daarom moeten we er alles aan doen om mensen zoveel mogelijk bescherming te bieden.”

Het streven is om de vaccinatie eind 2019 aan alle dan 14- tot en met 18-jarigen aangeboden te hebben.

Rotavirusvaccinatie
Daarnaast wordt een vaccinatie tegen het rotavirus toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Alleen jonge kinderen die lichamelijk extra kwetsbaar zijn krijgen deze vaccinatie via druppels in de mond aangeboden zodra ze zes weken oud zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die te vroeg zijn geboren, een laag gewicht hebben bij geboorte of een aangeboren afwijking hebben. Zij hebben het meeste belang bij een vaccinatie tegen het virus dat een ontsteking aan maag of darmen kan veroorzaken, wat bij hen tot ingrijpende gezondheidsproblemen kan leiden.

Het is de bedoeling dat de eerste kinderen komend jaar worden ingeënt. Staatssecretaris Blokhuis zal na twee jaar kijken of het zinvol is om de vaccinatie aan alle kinderen aan te bieden.

Maternale kinkhoestvaccinatie
Staatssecretaris Blokhuis heeft ook de knoop doorgehakt over de uitvoering van de vaccinatie bij zwangeren tegen kinkhoest. Hij heeft besloten dat de jeugdgezondheidszorg deze taak het beste kan uitvoeren.

“De professionals bij de jeugdgezondheidszorg hebben de kennis over het Rijksvaccinatieprogramma al in huis en zijn gewend aan het geven van informatie over vaccinaties en het beantwoorden van vragen over dit onderwerp. Voor zwangere vrouwen die een eerste kindje verwachten is de jeugdgezondheidszorg over het algemeen nieuw, maar voor zwangeren die een volgend kindje verwachten is de jeugdgezondheidszorg bekend, juist ook als locatie voor vaccinaties”, zegt Blokhuis.

De jeugdgezondheidszorg zal de vaccinatie toedienen aan de zwangere vrouw, zodat de zuigeling vanaf geboorte beschermd is tegen kinkhoest. De betrokken partijen streven ernaar om komend jaar te beginnen met het aanbieden van deze vaccinatie aan alle zwangere vrouwen.

Volkskrant | 17-07-2018 | 07:00

Nieuw Meningokokken ACWY dossier op website

Met ingang van 1 mei 2018 is een meningokokken ACWY-vaccinatie ingevoerd. Als eerste wordt de meningokokken C-vaccinatie voor kinderen van 14 maanden, vervangen door een Men ACWY-vaccinatie. Aanleiding voor deze vaccinwissel is het toegenomen aantal ziektegevallen door een besmetting met meningokokken W met in 2018 drie leeftijdspieken: onder hele jonge kinderen, onder adolescenten en onder ouderen. In 2018 werden er tot en met mei 59 patiënten gemeld. Het betreft dus relatief geringe aantallen.

In het najaar van 2018 worden ook 14-jarigen opgeroepen om dit nieuwe combinatievaccin te halen. In 2018 betreft dat kinderen geboren tussen 01-05-2004 en 31-12-2004, in 2019 volgen de kinderen geboren in 2005. Voor de meeste van deze kinderen is deze Men ACWY-vaccinatie een booster wat betreft de meningokokken C-component waar ze als baby van ongeveer 14 maanden een vaccin voor hebben gehad.
Er is aangekondigd dat de Jeugd Gezondheidszorg herinneringsbrieven zal gaan sturen aan de kinderen die de vaccinatie niet zijn komen halen.

Hoewel meningokokkenziekte zeer ernstig kan zijn kan de vaccinatie tegen de meningokok A, C, W en Y ook behoorlijke bijwerkingen geven met verschijnselen van oplopende ernst. Elke vaccinatie, ook de Meningokokken ACWY vaccinatie kan een verschuiving naar andere ziekteverwekkers geven en/of stijging van een ander type meningitis in de hand werken.
Het uitgangspunt van de beschermingsduur van het meningokokken ACWY-vaccin is 5 jaar.

Lees meer in het nieuwe meningokokken ACWY dossier op de website: https://www.nvkp.nl/ziekten-en-vaccins/overzicht/meningokokken-acwy/

Miljoenen Nederlanders krijgen in het najaar een griepprik – artikel

© ANP XTRAOPINIE

Van de griepprik is niet bewezen wat het effect ervan is. Reden genoeg om ermee te stoppen, stelt huisarts Hans van der Linde.
Miljoenen Nederlanders krijgen dit najaar weer de griepprik. Het nut van deze vaccinatie wordt echter toenemend in twijfel getrokken. Het Ministerie van Financiën plaatste afschaffing van de griepprik recent op de ‘ombuigingslijst 2017’ van mogelijke besparingen. Zinvolle vaccinaties komen natuurlijk niet terecht op die lijst. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde sprak zich onlangs in een hoofdredactioneel commentaar afwijzend uit over griepvaccinaties. Royale beloning van huisartsen draagt volgens dat commentaar bij aan instandhouding van griepinentingen. Men verzekerde zich daarmee van medewerking van belangen beslissen mee over griepvaccinatie in de Gezondheidsraad.

Vaccinproducenten zullen financieel voordeel hebben bij onderzoek dat aantoont dat griepvaccinatie nuttig is.

Mensen vragen zich af waarop de controverse over griepvaccinatie onder medici berust. Het antwoord luidt: op conflicterende belangen. Wetenschappelijke bronnen die onafhankelijk zijn, zoals het Tijdschrift voor Geneeskunde en het gezaghebbende Geneesmiddelenbulletin, wijzen griepvaccinatie af. Artsen en wetenschappers met bindingen met vaccinproducenten bepleiten vaccinatie. Ook monomanie speelt een rol. Laat specialisten nooit beslissen over volksgezondheidszorg. Met name niet door virologen die infectieproblematiek uitsluitend benaderen vanuit de optiek van vaccineren.

Ondersterfte

Vaccinatievoorstanders beweren dat er jaarlijks 2000 griepdoden zijn. Ze baseren dat louter op landelijke oversterfte als er influenza heerst. Maar er zijn ook jaren met ondersterfte. Die jaren worden genegeerd en de oversterfte wordt zonder begin van bewijs toegeschreven aan griep. In werkelijkheid weten we niet bij benadering hoeveel mensen aan griep overlijden. Die bewering van mij bracht NRC.Next ertoe om een factcheck te doen. Resultaat: grotendeels waar. Slechts een fractie van 2000 mensen overlijdt aan influenza, maar we hebben geen idee hoeveel. Laat staan dat we weten of er ook overleden mensen gered zouden zijn door vaccinatie. En dat is waar het om gaat.

Ruim veertig jaar lang vindt griepvaccinatie nu plaats zonder proefondervindelijk bewijs. Influenzavaccinatie is een vorm van primaire preventie, oftewel medische behandeling, louter uit voorzorg. Bewezen effectiviteit is daarbij een onverbiddelijke eis. Vaccinatie zonder bewezen nut voldoet niet aan basale voorwaarden van primaire preventie en vormt een risico voor de volksgezondheid.

Het vereiste onderzoek naar het nut van griepvaccinatie is eenvoudig uitvoerbaar, duurt slechts negen maanden en kost maar een fractie van het bedrag dat we jaarlijks aan griepvaccinaties uitgeven.
Waarom is dat onderzoek nog nooit gedaan? Vaccinproducenten zullen financieel voordeel hebben bij onderzoek dat aantoont dat griepvaccinatie nuttig is. Een miljardenvoordeel, want overheden zullen veel meer mensen laten inenten. Toch hebben vaccinproducenten dat onderzoek nooit gedaan. Die constatering spreekt boekdelen. Producenten weten dat ze met onderzoek hun huidige miljardenomzet in de waagschaal stellen.

Concluderend moeten we griepvaccinaties afschaffen. Dat mede op grond van een rapport van de Gezondheidsraad uit 2013 dat glasheldere criteria geeft voor opname van vaccinaties in een publiek programma. De griepinentingen voldoen daar van geen kant aan. Met name niet aan de vereiste effectiviteit en doelmatigheid van vaccinaties. Op grond van dat rapport kan de griepprik afgeschaft worden.

Informatie- en uitwisselingsavonden

In de wintermaanden vinden er in mijn praktijk regelmatig informatie- en uitwisselingsavonden met betrekking tot vaccineren plaats.

Aankondigingen hiervan vindt u op mijn website.

Daarnaast geef ik op een locatie naar keuze informatie over vaccinaties.
Dat wil zeggen als er een groep ouders ergens in het land geïnteresseerd is in meer en andere informatie over vaccineren dan bestaat er de mogelijkheid dat ik naar hun huiskamer, school, kinderdagverblijf o.i.d. kom en dat er een soortgelijke avond als in de praktijk plaatsvindt.

U kunt een dergelijke avond aanvragen via mijn mail adres: info@tinekeschaper.nl.

Dit geldt ook voor de EHBO cursussen op klassiek homeopathische grondslag die regelmatig in mijn praktijk plaatsvinden. Ook die kunnen elders in het land gegeven worden, zowel op 3 avonden als geconcentreerd op een dag.

Opgave hiervoor ook via info@tinekeschaper.nl

Eerste lesdag URDT Kagadi

Eerste lesdagEerste lesdag URDT Kagadi. Gevorderde staf leden en community health workers.

First day of teaching at URDT Kagadi
Advanced staff members and community health workers who work in the surrounding villages.

Aangekomen in Uganda – Arrived in Uganda

Lilien en ik zijn hoe aangekomen in Uganda. Een heerlijk B&B in Entebbe waar we Gladys Nakayemba hebben ontmoet,  lid van de Uganda Homeopathic Society. Gladys heeft haar opleiding in Kenia gedaan. Vlak voor onze terugkeer naar Nederland hebben wel weer   een ontmoeting met haar en andere leden van de society.  Vandaag (zondag)op weg naar Kagadi, 6 uur rijden naar het westen waar weer morgen met lesgeven beginnen.

Lilian and me arrived safely in Uganda. We stayer for two nights in a nice B&B in Entebbe where we met Gladys Nakayemba, member of the Uganda Homeopathic Society. We will meet again on our day of departure in Kampala. Other members of the society will be present as well. Today (Sunday) heading for Kagadi, 6 hours drive to the west of Uganda where we will start teaching  on Monday.

Our B&B in Entebbe

Our B&B in Entebbe

Straatbeeld Entebbe

Straatbeeld Entebbe

Markt in Entebbe

Markt in Entebbe

We gaan weer lesgeven in Uganda

Van 7 t/ 26 oktober gaan wij, Lilian Peters en Tineke Schaper van Homeopaten zonder grenzen weer lesgeven in Uganda in URDT, de Uganda Rural Development and Training Institute. URDT ligt in Kagadi, een dorp in het westen van Uganda waar weinig tot geen geneeskundige voorzieningen aanwezig zijn.

Een groep van 30 stafleden en studenten van de Agricultural Rural University is vanaf 2011 regelmatig door ons getraind in de grondbeginselen en acute behandeling van klachten volgens de klassieke homeopathie. Een module Moeder – Kind, behandeling in zwangerschap, rond de geboorte en de 1ste maanden na de bevalling is daar de laatste keer aan toegevoegd. Binnen deze groep zijn we bezig met training of trainers zodat de mensen ter plekke langzamerhand ons werk kunnen overnemen. Er zijn in de laatste jaren veel mensen met goed resultaat behandeld met homeopathie, zowel in de school als in de dorpen rondom Kagadi waar ‘Public Health Workers’, die de trainingen hebben gevolgd, werkzaam zijn. Zij geven de lokale bevolking informatie over hoe ze hun eigen afweersysteem kunnen versterken en ondersteunen op klassiek homeopathische manier bij acute klachten als breuken, kneuzingen, beten, steken, brandwonden, koorts, diarree etc. In oktober zullen enkele studenten onder onze supervisie ook zelf patiënten gaan behandelen.

We zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen en hebben er weer heel veel zin in. Naast hard en intensief werken is het altijd een periode waarin ook wij veel leren en ervaringen opdoen.

Hieronder wat foto’s van de vorige trainingsperiodes.

De klas

De klas

wegaanweerlesgeveninuganda2

Consult dat een van de gevorderde studenten afneemt onder onze supervisie.

wegaanweerlesgeveninuganda1

Studenten nemen hun kinderen, die zich goed alleen kunnen vermaken, vaak mee naar de klas.

Wordt vervolgd!

« Older Entries Recent Entries »